Vystavovatelé pro obor "19. - HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI"

Hala 4 - 5

Společnost B&BC, a.s. je jedním z významných výrobců betonových stavebních dílů a transportbetonů v České republice. Vznik společnosti sahá až do roku 1949, novodobá historie se datuje od privatizace v roce 1992. Snahou společnosti je aktivně reagovat na požadavky zákazníků a vyvíjet nové výrobky ...

Venkovní plocha 8
Hala 4 - 24

Společnost Böhm - extruplast s.r.o. - výrobce a dodavatel drenážních a vsakovacích systémů, kabelových chrániček a nádrží na využití dešť. vody.

Vyrábíme biologické čistírny odpadních vod pro 2-2500 EO, PP jímky, septiky, vodoměrné a čerpací šachty, odlučovače ropných látek. Zajišťujeme ekologické audity, EMS, IPPC, EIA, dekontaminaci a úpravu vod, čištění odpadních vod. Likvidace starých ekologických zátěží.

Hala 4 - 7

STORA reprezentuje skupinu BSI, do které patří: STORA-DRAIN výrobce polymerbetonových odvodňovacích žlabů; FONDATEL-LECOMTE výrobce litinových poklopů a mříží; HERMELOCK výrobce kompozitních poklopů; ROTOPLAST výrobce plastových nádrží; ARVA výrobce plastového potrubí.

Konzultační, projektové a inženýrské služby v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí, infrastruktury a pozemního stavitelství.