Vystavovatelé pro obor "11. - MONITORING A VYHODNOVOVÁNÍ STAVU VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ SÍTĚ"

Hala 4 - 34

Provádíme bezvýkopovou obnovu trubních sítí, kanalizace - inverzní metodou INSAK a metodou UV liner. Vodovody - cementace, rekonstrukce inverzní metodou. Dále: lokální opravy potrubí krátkými rukávy, opravy napojení domovních přípojek kloboukem, frézování překážek v potrubí kanalizačními roboty ...

Hala 4 - 38

Zařízení pro fyzikální a chemickou úpravu pitných, odpadních a průmyslových vod, oxidaci, dezinfekci (O3, UV, CI2, CIO2), odstraňování cizorodých látek z průsakových vod ze skládek. Příslušenství potrubních řadů (pevné a flexní spojky TEEKAY, distanční kluzné objímky RACI, izolační materiály) ...

Hala 4 - 33

Výroba, prodej a servis čistící a monitorovací techniky pro kanalizace, recyklační vozy Elephant a kombinované vozy, vysokotlaké trysky, příslušenství, kanalizační roboti.

Venkovní plocha 14

Servis sanačních robotů a (nejen) kanalizačních inspekčních kamerových systémů. Výhradní zastoupení firmy Kummert GmbH, výrobce inspekčních kamerových systémů.

Venkovní plocha 1
Hala 4 - 37

Dodáváme technologie na trasování kabelů, potrubí a pro boj s úniky vody a plynu. Obchodní názvy/značky výrobků: RADIODETECTION, PRIMAYER, IPEK, PEARPOINT.

Měřicí přístroje k vyhledávání skrytých úniků v rozvodech vody, ke snižování ztrát, na monitoring parametrů sítě a lokalizaci průběhu tras inženýrských sítí.

Venkovní plocha 11

Vestavby do vozidel, prodej nářadí a stavební mechanizace, uzavírací a kamerové systémy do potrubí. Zastoupené firmy/Obchodní názvy/Značky výrobků: SORTIMO, TELESTEPS, VIRAX, SAVA, RITEC

Tradice 23 let vývoje a výroby Hi-Tech kamerových systémů pro průzkum a následné zhodnocení stavu kanalizačních sítí. Intuitivní software pro řízení kamer a výstupy dat i pro konkurenční kamery. Jedinečná skladebnost zařízení. Například jedna hlava pro tlačné i pojezdové systémy. Bezdrátový přenos ...