Vystavovatelé pro obor "18. - OSTATNÍ (Z VODOHOSPODÁŘSTVÍ)"

Hala 4 - 65

Dodavatel vysoce kvalitních plyno a vodotěsných systému od německé firmy HAUFF-TECHNIK, sloužících pro utěsnění všech typů potrubí při vstupu do budov. Všechny systémy jsou vyráběny z nejkvalitnějších materiálů s důrazem na splnění nejpřísnějších norem a standardů.

Ekologické laboratoře akreditované dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Správa významných a určených drobných vodních toků a činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Odry. Výroba el. energie, chov ryb, laboratorní práce.

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) je dobrovolným nevládním, nevýdělečným zájmovým sdružením v oboru veřejných vodovodů a kanalizací. Sdružuje subjekty, jejichž zájmem je zajišťování zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod veřejnými vodovody a veřejnými kanalizacemi, a ...

Hala 4 - 77

Tradiční česká firma zabývající se vývojem a výrobou zařízení pro zabezpečení kanálových poklopů, přístupů do kanálových a vtokových mříží.

Vodárenská společnost, která poskytuje služby spojené s úpravou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod.