Vystavovatelé pro obor "15. - STAVEBNÍ A DODAVATELSKÁ ČINNOST"

Venkovní plocha 14b

Obchodní název/značka výrobku: EXACT, RIDGID.

Hala 4 - 81

Společnost pracuje v oboru vývoje, výroby a dodávek technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vod a čištění vzduchu. Široké spektrum dodávaných vodohospodářských produktů nachází uplatnění při čištění odpadních vod z rodinných domů, obcí, měst, nemocnic a v různých průmyslových odvětvích.

Hala 4 - 65

Dodavatel vysoce kvalitních plyno a vodotěsných systému od německé firmy HAUFF-TECHNIK, sloužících pro utěsnění všech typů potrubí při vstupu do budov. Všechny systémy jsou vyráběny z nejkvalitnějších materiálů s důrazem na splnění nejpřísnějších norem a standardů.

Hala 4 - 34

Provádíme bezvýkopovou obnovu trubních sítí, kanalizace - inverzní metodou INSAK a metodou UV liner. Vodovody - cementace, rekonstrukce inverzní metodou. Dále: lokální opravy potrubí krátkými rukávy, opravy napojení domovních přípojek kloboukem, frézování překážek v potrubí kanalizačními roboty ...

Naše společnost působí v oblasti vodohospodářských zařízení pro úpravu a distribuci pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod. Zajišťujeme komplexní dodávky technologických celků včetně jejich údržby, oprav a servisu.

Hala 4 - 38

Zařízení pro fyzikální a chemickou úpravu pitných, odpadních a průmyslových vod, oxidaci, dezinfekci (O3, UV, CI2, CIO2), odstraňování cizorodých látek z průsakových vod ze skládek. Příslušenství potrubních řadů (pevné a flexní spojky TEEKAY, distanční kluzné objímky RACI, izolační materiály) ...

Člen skupiny předního evropského výrobce trub a tvarovek z tvárné litiny nabízí: - trouby z tvárné litiny pro vodovodní a kanalizační potrubí DN 80-1000, pro bezvýkopové technologie, tlakové a beztlakové rozvody, zasněžovací systémy a přivaděče k MVE - kompletní sortiment hrdlových a přírubových ...

Hala 4 - 74

Prostupy potrubí a kabelů – těsnící systémy (článkové těsnění, systémové těsnění plošné). Chráničky a pažnice. Kluzné objímky, vymezovací objímky, prvky uložení potrubí (distanční objímky). Přírubové těsnění s ocelovou vložkou. Příruby točivé lisované. Podpěry potrubí, závěsy potrubí. Poklopy a ...

Dodavatel kanalizačních maltových směsí ERGELIT.

Hala 4 - 45

Vodohospodářské stavby, projekty, dodávky a montáž investičních celků ČOV a ÚV, řídicí systémy technologií pro průmysl a ekologii. Výroba a dodávky komunálních, zemědělských a průmyslových stanic pro výrobu a energetické využití bioplynu.

1 | 2