Vystavovatelé pro obor "14. - PRŮZKUMNÉ, PROJEKTOVÉ A PORADENSKÉ PRÁCE"

Skupina ACO je výrobcem prvků pro stavebnictví s vedoucím postavením ve svém oboru v Evropě. Roční obrat skupiny, působící ve 28 zemích je cca 600 milionů euro. Disponuje 26 výrobními místy ve 12 zemích a 60 distribučními společnostmi. Celkově společnost zaměstnává kolem 4 000 zaměstnanců.

Hala 4 - 81

Společnost pracuje v oboru vývoje, výroby a dodávek technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vod a čištění vzduchu. Široké spektrum dodávaných vodohospodářských produktů nachází uplatnění při čištění odpadních vod z rodinných domů, obcí, měst, nemocnic a v různých průmyslových odvětvích.

Divize vodohospodářských a inženýrských staveb se podílí na řešení VH problematiky na úrovni komunální a průmyslové, ať už se jedná o novou výstavbu či intenzifikaci nebo rekonstrukci zařízení stávajících provozů. Činnost VH profesí je komplexní a zahrnuje chemicko-technologickou skupinu, strojně ...

Naše společnost působí v oblasti vodohospodářských zařízení pro úpravu a distribuci pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod. Zajišťujeme komplexní dodávky technologických celků včetně jejich údržby, oprav a servisu.

Hala 4 - 46

Zařízení pro úpravu vod, filtry, změkčovače, reverzní osmózy, bazénové filtry. Úprava vod pro domácnosti, průmysl, obce, města, kotelny, zdravotnictví, bazény.

Hala 4 - 43

Konzultační služby, monitoring, software v oblasti vodního hospodářství. Dodávka a servis měřicí techniky, zastoupení firem: Nivus, ADS, Fiedler.

Hala 4 - 38

Zařízení pro fyzikální a chemickou úpravu pitných, odpadních a průmyslových vod, oxidaci, dezinfekci (O3, UV, CI2, CIO2), odstraňování cizorodých látek z průsakových vod ze skládek. Příslušenství potrubních řadů (pevné a flexní spojky TEEKAY, distanční kluzné objímky RACI, izolační materiály) ...

Člen skupiny předního evropského výrobce trub a tvarovek z tvárné litiny nabízí: - trouby z tvárné litiny pro vodovodní a kanalizační potrubí DN 80-1000, pro bezvýkopové technologie, tlakové a beztlakové rozvody, zasněžovací systémy a přivaděče k MVE - kompletní sortiment hrdlových a přírubových ...

Hlavní náplní společnosti je: - Dodávka, výroba a montáž technologických celků ČOV a BPS - Výhradní zastoupení pro ČR společnosti ECOMEMBRANE S.r.l. – výrobce membránových plynojemů a zakrytí nádrží - Projektová činnost ve výstavbě - Legislativní, technologický a biologický servis provozovatelům ...

Vyrábíme biologické čistírny odpadních vod pro 2-2500 EO, PP jímky, septiky, vodoměrné a čerpací šachty, odlučovače ropných látek. Zajišťujeme ekologické audity, EMS, IPPC, EIA, dekontaminaci a úpravu vod, čištění odpadních vod. Likvidace starých ekologických zátěží.

1 | 2