Vystavovatelé pro obor "13. - TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE"

Hala 4 - 60

Jako systémový dodavatel inovativních řešení bezvýkopové sanace potrubí podporuje společnost RELINEEUROPE firmy po celém světě při úspěšné realizaci moderních technologií na bezvýkopovou sanaci potrubí účinným způsobem a se ziskem.