Vystavovatelé pro obor "9. - GEOGRAFICKÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY"

Hala 4 - 43

Konzultační služby, monitoring, software v oblasti vodního hospodářství. Dodávka a servis měřicí techniky, zastoupení firem: Nivus, ADS, Fiedler.

Výhradní zástupce firmy VONROLL pro trubní systémy z tvárné litiny s polyuretanovou vystýlkou pro vodovody a kanalizace. Přístroje firmy HWM PALMER pro monitoring vodovodních sítí, vyhledávání poruch a přenos dat.

Hala 4 - 4

Geografické informační systémy (technologie Intergraph). Elektronické systémy pro správu dokumentů (e-ARSYS, e-SD, e-schránka). CAD/CAM systémy SOLID EDGE pro strojírenství. Komplexní HW a SW zabezpečení, dodávky na klíč, kompletní servis. Zastoupená firma: INTERGRAPH CS s.r.o.

Výrobce a dodavatel inteligentních ultrazvukových vodoměrů a odečtových systémů.

Venkovní plocha 14

Servis sanačních robotů a (nejen) kanalizačních inspekčních kamerových systémů. Výhradní zastoupení firmy Kummert GmbH, výrobce inspekčních kamerových systémů.

Venkovní plocha 1
Hala 4 - 37

Dodáváme technologie na trasování kabelů, potrubí a pro boj s úniky vody a plynu. Obchodní názvy/značky výrobků: RADIODETECTION, PRIMAYER, IPEK, PEARPOINT.

Bezdrátové přenosy dat a radiotelemetrie pro řízení a monitorování. Dodávky měřicích systémů pro průmysl, vědecká pracoviště, zdravotnictví, stavebnictví, monitorování parametrů prostředí. Zastoupené firmy: ELPRO/EATON, DATATAKER, EXTECH