Vystavovatelé pro obor "6. - KANALIZAČNÍ A DRENÁŽNÍ POTRUBÍ A ARMATURY"

Skupina ACO je výrobcem prvků pro stavebnictví s vedoucím postavením ve svém oboru v Evropě. Roční obrat skupiny, působící ve 28 zemích je cca 600 milionů euro. Disponuje 26 výrobními místy ve 12 zemích a 60 distribučními společnostmi. Celkově společnost zaměstnává kolem 4 000 zaměstnanců.

Hala 4 - 81

Společnost pracuje v oboru vývoje, výroby a dodávek technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vod a čištění vzduchu. Široké spektrum dodávaných vodohospodářských produktů nachází uplatnění při čištění odpadních vod z rodinných domů, obcí, měst, nemocnic a v různých průmyslových odvětvích.

Hala 4 - 5

Společnost B&BC, a.s. je jedním z významných výrobců betonových stavebních dílů a transportbetonů v České republice. Vznik společnosti sahá až do roku 1949, novodobá historie se datuje od privatizace v roce 1992. Snahou společnosti je aktivně reagovat na požadavky zákazníků a vyvíjet nové výrobky ...

Venkovní plocha 8
Hala 4 - 24

Společnost Böhm - extruplast s.r.o. - výrobce a dodavatel drenážních a vsakovacích systémů, kabelových chrániček a nádrží na využití dešť. vody.

Hala 4 - 38

Zařízení pro fyzikální a chemickou úpravu pitných, odpadních a průmyslových vod, oxidaci, dezinfekci (O3, UV, CI2, CIO2), odstraňování cizorodých látek z průsakových vod ze skládek. Příslušenství potrubních řadů (pevné a flexní spojky TEEKAY, distanční kluzné objímky RACI, izolační materiály) ...

Výhradní zástupce firmy VONROLL pro trubní systémy z tvárné litiny s polyuretanovou vystýlkou pro vodovody a kanalizace. Přístroje firmy HWM PALMER pro monitoring vodovodních sítí, vyhledávání poruch a přenos dat.

Člen skupiny předního evropského výrobce trub a tvarovek z tvárné litiny nabízí: - trouby z tvárné litiny pro vodovodní a kanalizační potrubí DN 80-1000, pro bezvýkopové technologie, tlakové a beztlakové rozvody, zasněžovací systémy a přivaděče k MVE - kompletní sortiment hrdlových a přírubových ...

Stavební dílce z polymerbetonu pro průchozí kanály, pro novostavby nebo sanace kanálů s nekruhovým průřezem, jako jsou vejčité nebo tlamové profily. Částečné a plné výstelky v segmentovém provedení. Relining krátkými troubami, dnové žlábky a stavební dílce pro zakrytí/ohřev drah shrabováků na ...

Hala 3 - 55

Gabex s.r.o. je specialistou nejen na poklopy vodotěsné, plynotěsné a pro zadláždění, ale také na hydroizolace - izolace vlhkých domů.

Hala 4 - 74

Prostupy potrubí a kabelů – těsnící systémy (článkové těsnění, systémové těsnění plošné). Chráničky a pažnice. Kluzné objímky, vymezovací objímky, prvky uložení potrubí (distanční objímky). Přírubové těsnění s ocelovou vložkou. Příruby točivé lisované. Podpěry potrubí, závěsy potrubí. Poklopy a ...

1 | 2 | 3 | 4