Vystavovatelé pro obor "4. - PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ"

Hala 4 - 65

Dodavatel vysoce kvalitních plyno a vodotěsných systému od německé firmy HAUFF-TECHNIK, sloužících pro utěsnění všech typů potrubí při vstupu do budov. Všechny systémy jsou vyráběny z nejkvalitnějších materiálů s důrazem na splnění nejpřísnějších norem a standardů.

Naše společnost působí v oblasti vodohospodářských zařízení pro úpravu a distribuci pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod. Zajišťujeme komplexní dodávky technologických celků včetně jejich údržby, oprav a servisu.

Hala 4 - 38

Zařízení pro fyzikální a chemickou úpravu pitných, odpadních a průmyslových vod, oxidaci, dezinfekci (O3, UV, CI2, CIO2), odstraňování cizorodých látek z průsakových vod ze skládek. Příslušenství potrubních řadů (pevné a flexní spojky TEEKAY, distanční kluzné objímky RACI, izolační materiály) ...

Výhradní zástupce firmy VONROLL pro trubní systémy z tvárné litiny s polyuretanovou vystýlkou pro vodovody a kanalizace. Přístroje firmy HWM PALMER pro monitoring vodovodních sítí, vyhledávání poruch a přenos dat.

Hala 4 - 33

Výroba, prodej a servis čistící a monitorovací techniky pro kanalizace, recyklační vozy Elephant a kombinované vozy, vysokotlaké trysky, příslušenství, kanalizační roboti.

Venkovní plocha 1
Hala 4 - 37

Dodáváme technologie na trasování kabelů, potrubí a pro boj s úniky vody a plynu. Obchodní názvy/značky výrobků: RADIODETECTION, PRIMAYER, IPEK, PEARPOINT.

Měřicí přístroje k vyhledávání skrytých úniků v rozvodech vody, ke snižování ztrát, na monitoring parametrů sítě a lokalizaci průběhu tras inženýrských sítí.

Venkovní plocha 11

Vestavby do vozidel, prodej nářadí a stavební mechanizace, uzavírací a kamerové systémy do potrubí. Zastoupené firmy/Obchodní názvy/Značky výrobků: SORTIMO, TELESTEPS, VIRAX, SAVA, RITEC

Venkovní plocha 17
Hala 4 - 20

UVR Mníšek pod Brdy a.s. má více než padesátiletou tradici v oblasti technologií životního prostředí. Vědeckotechnický part se postupně mění na rozsáhlou zónu sdružující podnikatelské aktivity v oblasti průmyslové ekologie, výzkum, vývoj, inovace, vzdělávání a předávání znalostí a zkušeností.

1 | 2