Vystavovatelé pro obor "2. - ÚPRAVA VODY"

Hala 4 - 35

Hala 4 - 20

Projektování, realizace a servis průmyslových úpraven a čistíren odpadních vod.

Hala 4 - 81

Společnost pracuje v oboru vývoje, výroby a dodávek technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vod a čištění vzduchu. Široké spektrum dodávaných vodohospodářských produktů nachází uplatnění při čištění odpadních vod z rodinných domů, obcí, měst, nemocnic a v různých průmyslových odvětvích.

Hala 4 - 67

Dodávky aeračních systémů ATAir, zastoupení firem EDI (aerační systémy) Caprari (čerpadla a míchadla pro odpadní a čistou vodu), WaStop (přímé zpětné klapky), ROBUSCHI (dmychadla, vývěvy), Teknofanghi (odvodnění kalů), SERVIS zařízení vodního hospodářství.

Hala 4 - 73

Dodavatel širokého portfolia komoditních a speciálních chemikálií. Pro oblast úpravy a čištění vody dodáváme například koagulanty, flokulanty, produkty na úpravu pH, iontoměniče, odpěňovače, nutrienty nebo aktivní uhlí.

Společnost Brentwood nabízí různá řešení pro splnění požadavků zákazníků z oblasti komunální, průmyslové i spotřebitelské. Se zaměřením na technologie plastů poskytuje široký sortiment společnosti Brentwood v kombinaci s vlastními odbornými znalostmi výhodná řešení, která lze upravit na míru pro ...

Divize vodohospodářských a inženýrských staveb se podílí na řešení VH problematiky na úrovni komunální a průmyslové, ať už se jedná o novou výstavbu či intenzifikaci nebo rekonstrukci zařízení stávajících provozů. Činnost VH profesí je komplexní a zahrnuje chemicko-technologickou skupinu, strojně ...

Naše společnost působí v oblasti vodohospodářských zařízení pro úpravu a distribuci pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod. Zajišťujeme komplexní dodávky technologických celků včetně jejich údržby, oprav a servisu.

Hala 4 - 46

Zařízení pro úpravu vod, filtry, změkčovače, reverzní osmózy, bazénové filtry. Úprava vod pro domácnosti, průmysl, obce, města, kotelny, zdravotnictví, bazény.

Hala 4 - 38

Zařízení pro fyzikální a chemickou úpravu pitných, odpadních a průmyslových vod, oxidaci, dezinfekci (O3, UV, CI2, CIO2), odstraňování cizorodých látek z průsakových vod ze skládek. Příslušenství potrubních řadů (pevné a flexní spojky TEEKAY, distanční kluzné objímky RACI, izolační materiály) ...

1 | 2 | 3 | 4