Vystavovatelé pro obor "1. - JÍMÁNÍ A OCHRANA PODZEMNÍ VODY"

Vyrábíme biologické čistírny odpadních vod pro 2-2500 EO, PP jímky, septiky, vodoměrné a čerpací šachty, odlučovače ropných látek. Zajišťujeme ekologické audity, EMS, IPPC, EIA, dekontaminaci a úpravu vod, čištění odpadních vod. Likvidace starých ekologických zátěží.

Ekologické laboratoře akreditované dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Dodavatel úpraven pitných a průmyslových vod.

Hala 4 - 33

Výroba, prodej a servis čistící a monitorovací techniky pro kanalizace, recyklační vozy Elephant a kombinované vozy, vysokotlaké trysky, příslušenství, kanalizační roboti.

Hala 3 - 56

Vzorkovače, průtokoměry, sondy, monitorovací stanice a analyzátory. Poskytování služeb spojených s měřením kvality a kvantity odpadních a povrchových vod. Zastoupené firmy: TELEDYNE ISCO, Inc / USA, AQUALABO GROU / FRANCIE, TRIOS / NĚMECKO

Hala 4 - 54

Technologické celky úpraven pitných, průmyslových a bazénových vod. Výroba nerezových filtrů a provzdušňovacích zařízení. Vrtané studny a hydrogeologie.