Vystavovatelé pro obor "22. - Ostatní (z vodohospodářství)"

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR) je dobrovolným nevládním, nevýdělečným zájmovým spolkem v oboru veřejných vodovodů a kanalizací. Sdružuje subjekty, jejichž zájmem je zajišťování zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod veřejnými vodovody a veřejnými kanalizacemi ...