Vystavovatelé pro obor "18. - Protipovodňová opatření a ochrana vodních zdrojů"

Švýcarská čerpadla Hidrostal se šroubovým oběžným kolem se vyznačují vysokou provozní spolehlivostí a vysokou účinností. Umožňujeme komplexní pronájem.