Vystavovatelé pro obor "17. - Hospodaření s dešťovými vodami"

Skupina ACO je výrobcem prvků pro stavebnictví s vedoucím postavením ve svém oboru v Evropě. Roční obrat skupiny, působící ve 28 zemích, je cca 600 milionů euro. Disponuje 26 výrobními místy ve 12 zemích a 60 distribučními společnostmi. Celkově společnost zaměstnává kolem 4 000 zaměstnanců.

Venkovní plocha 14
Hala 4 - 66

Společnost B & BC a.s. je jedním z významných výrobců betonových stavebních dílů a transportbetonů v České republice. Vznik společnosti sahá až do roku 1949, novodobá historie se datuje od privatizace v roce 1992. Snahou společnosti je aktivně reagovat na požadavky zákazníků a vyvíjet nové výrobky ...

Hala 3 - 2

Kanalizace, odvodnění, šachty, nádrže.

Společnost Böhm - extruplast s.r.o. - výrobce a dodavatel drenážních a vsakovacích systémů, kabelových chrániček a nádrží na využití dešť. vody.

Venkovní plocha 5
Hala 3 - 56

Firma CS-BETON vyrábí prefa díly pro kanalizace, odvodnění, vsakování a studny.

Hala 4 - 9

Výroba, dodávky, servis, projekce: Domovní ČOV D5 - D35, ČOV systém septik + zemní filtr, biologické ČOV pro 50-1 000 EO, plastové nádrže, čerpací a vodoměrné šachty, kompostovací toaleta EKOSTER, odlučovače EKONOIL, lapače tuku LT a LT-V, sběrač ropných látek ROPÁK Firma slaví letos 25 ...

Hala 3 - 15

HEGLER nabízí plastová kanalizační potrubí, drenážní potrubí, kanalizační šachty, drenážní šachty, kabelové chráničky. Pro ŘSD, SŽDC i ostatní investory.

Pod divizní značkou Aliaxis Utilities & Industry dodává společnost na český trh elektrotvarovky FRIALEN, FRIAFIT a tvarovky pro svařování na tupo pro potrubí z PE-HD a PE-Xa a veškeré montážní příslušenství včetně svařovacích automatů FRIAMAT®. Jsme také tradičním partnerem v oblasti hospodaření s ...

Hospodaření s dešťovými vodami, armatury pro odpadní vody, elektrotechnika, protipovodňová ochrana, pneumatická doprava splašků, regulace odtoku z odlehčovacích komor a dešťových nádrží. Zařízení pro dálkovou kontrolu a ovládání.

Hala 4 - 6

STORA reprezentuje skupinu BSI, do které patří: STORA-DRAIN výrobce polymerbetonových odvodňovacích žlabů; FONDATEL-LECOMTE výrobce litinových poklopů a mříží; HERMELOCK výrobce kompozitních poklopů; ROTOPLAST výrobce plastových nádrží; ARVA výrobce plastového potrubí.

1 | 2