Vystavovatelé pro obor "12. - Bezvýkopové technologie"

Hala 4 - 34

Provádíme bezvýkopovou obnovu trubních sítí, kanalizace - inverzní metodou INSAK a metodou UV liner. Vodovody - cementace, rekonstrukce inverzní metodou. Dále: lokální opravy potrubí krátkými rukávy, opravy napojení domovních přípojek kloboukem, frézování překážek v potrubí kanalizačními roboty ...

Hala 4 - 51

Firma BROCHIER s.r.o. zrealizovala velké množství projektů pro průmyslové celky, vodohospodářské společnosti, komunální sféru a v lázeňství. Realizované projekty byly a jsou prováděny v požadované kvalitě, ve sjednaných termínech, bez vad a nedodělků.

Člen skupiny předního evropského výrobce trub a tvarovek z tvárné litiny nabízí: - trouby z tvárné litiny pro vodovodní a kanalizační potrubí DN 80-1000, bezvýkopové technologie, tlakové rozvody, zasněžovací systémy - kompletní sortiment hrdlových a přírubových tvarovek s vnější i vnitřní těžkou ...

Hala 2 - D 3

Komponenty a profily z pryskyřičného polymerbetonu pro kanalizaci o větším průřezu, pro nově zaváděnou kanalizaci nebo pro kanalizaci jiného než kruhového průřezu, například vejčité či tlamové profily. Částečná a úplná izolace segmenty. Rekonstrukce izolace, izolace dna, krycí plechy pro skrejpry v ...

Hala 4 - 68

Těsnění prostupů potrubí a kabelů - článkové těsnění, systémové těsnění plošné. Chráničky a pažnice. Kluzné objímky vymezovací a distanční. Přírubové těsnění s ocelovou vložkou. Příruby točivé lisované. Podpěry a závěsy potrubí. Poklopy a revizní průlezy nádrží.

Dodavatel kanalizačních maltových směsí ERGELIT.

Venkovní plocha 13
Hala 4 - 31

Výroba, prodej a servis čisticí a monitorovací techniky pro kanalizace, recyklační a kombinované vozy, vysokotlaké trysky, příslušenství, kanalizační roboti.

Zajišťujeme prodej a servis strojů pro horizontální řízené, neřízené protlaky a vrty, domovní přípojky vodovodu a kanalizace, a stroje pro obnovu vodovodních a plynových řadů. Máme více jak 35leté zkušenosti a spolupracujeme s výrobní firmou Tracto-Technik GmbH & Co., která je již více než 50 let ...

Společnost Ivan Doležal provádí bezvýkopové opravy kanalizací, ČOV, vodojemů apod. Opravy provádíme po celé ČR i na Slovensku. Používáme moderní techniku, osvědčené materiály ERGELIT a zaměstnáváme zkušené a spolehlivé zaměstnance.

Hala 4 - 46

Vodohospodářské investiční celky. Zastoupené firmy: DEWACO, AQSEPTENCE Group, STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV s.r.o. Obchodní názvy/značky výrobků: TRITON.

1 | 2