Vystavovatelé pro obor "11. - Monitoring a vyhodnocování stavu vodovodní a kanalizační sítě"

Hala 4 - 34

Provádíme bezvýkopovou obnovu trubních sítí, kanalizace - inverzní metodou INSAK a metodou UV liner. Vodovody - cementace, rekonstrukce inverzní metodou. Dále: lokální opravy potrubí krátkými rukávy, opravy napojení domovních přípojek kloboukem, frézování překážek v potrubí kanalizačními roboty ...

Hala 4 - 51

Firma BROCHIER s.r.o. zrealizovala velké množství projektů pro průmyslové celky, vodohospodářské společnosti, komunální sféru a v lázeňství. Realizované projekty byly a jsou prováděny v požadované kvalitě, ve sjednaných termínech, bez vad a nedodělků.

Hala 4 - 37
Venkovní plocha 1

Zařízení pro fyzikální a chemickou úpravu pitných, odpadních a průmyslových vod, oxidaci, dezinfekci (O3, UV, CI2, CIO2), odstraňování cizorodých látek z průsakových vod ze skládek. Příslušenství potrubních řadů (pevné a flexní spojky TEEKAY, distanční kluzné objímky RACI, izolační materiály) ...

Venkovní plocha 13
Hala 4 - 31

Výroba, prodej a servis čisticí a monitorovací techniky pro kanalizace, recyklační a kombinované vozy, vysokotlaké trysky, příslušenství, kanalizační roboti.

Hala 4 - 57

Měřicí přístroje k vyhledávání skrytých úniků v rozvodech vody, ke snižování ztrát, na monitoring parametrů sítě a lokalizaci průběhu tras inženýrských sítí.

Hala 4 - 38

Dodáváme technologie na trasování kabelů a potrubí, pro boj s úniky vody a plynu, a kamery pro inspekci vodovodů a kanalizací. Zastoupené firmy/obchodní názvy/značky výrobků: RADIODETECTION, PRIMAYER, iPEK.