Vystavovatelé pro obor "9. - Geografické a informační systémy"

Hala 4 - 40

Konzultační služby, monitoring, software v oblasti vodního hospodářství. Dodávka a servis měřicí techniky. Zastoupené firmy: Nivus, ADS, Fiedler. Obchodní název/značka výrobku: Nivu Flow.

Hala 3 - 40

SW firma, která vyvíjí vlastní komplexní řešení pro podporu ekonomických i technických procesů ve vodárenství. Produkt eSADA obsahuje tyto části: Zákaznický IS (Fakturace vody, CRM, Kalkulace vody, Klientský portál), Výrobní IS (Sběr dat, Datový sklad, Bilance vody, Výkaznictví), Servisní IS ...

Hala 4 - 4

Geografické informační systémy (technologie Intergraph). Elektronické systémy pro správu dokumentů (e-ARSYS, e-SD, e-Schránka). CAD/CAM systémy SOLID EDGE pro strojírenství. Komplexní HW a SW zabezpečení, dodávky na klíč, kompletní servis.

Hala 3 - 47

Výrobce a dodavatel inteligentních ultrazvukových vodoměrů a odečtových systémů.

Hala 4 - 38

Dodáváme technologie na trasování kabelů a potrubí, pro boj s úniky vody a plynu, a kamery pro inspekci vodovodů a kanalizací. Zastoupené firmy/obchodní názvy/značky výrobků: RADIODETECTION, PRIMAYER, iPEK.