Vystavovatelé pro obor "6. - Kanalizační potrubí a armatury"

Skupina ACO je výrobcem prvků pro stavebnictví s vedoucím postavením ve svém oboru v Evropě. Roční obrat skupiny, působící ve 28 zemích, je cca 600 milionů euro. Disponuje 26 výrobními místy ve 12 zemích a 60 distribučními společnostmi. Celkově společnost zaměstnává kolem 4 000 zaměstnanců.

Venkovní plocha 14
Hala 4 - 66

Společnost B & BC a.s. je jedním z významných výrobců betonových stavebních dílů a transportbetonů v České republice. Vznik společnosti sahá až do roku 1949, novodobá historie se datuje od privatizace v roce 1992. Snahou společnosti je aktivně reagovat na požadavky zákazníků a vyvíjet nové výrobky ...

Hala 3 - 2

Kanalizace, odvodnění, šachty, nádrže.

Společnost Böhm - extruplast s.r.o. - výrobce a dodavatel drenážních a vsakovacích systémů, kabelových chrániček a nádrží na využití dešť. vody.

Venkovní plocha 5
Hala 3 - 56

Firma CS-BETON vyrábí prefa díly pro kanalizace, odvodnění, vsakování a studny.

Hala 4 - 37
Venkovní plocha 1

Zařízení pro fyzikální a chemickou úpravu pitných, odpadních a průmyslových vod, oxidaci, dezinfekci (O3, UV, CI2, CIO2), odstraňování cizorodých látek z průsakových vod ze skládek. Příslušenství potrubních řadů (pevné a flexní spojky TEEKAY, distanční kluzné objímky RACI, izolační materiály) ...

Člen skupiny předního evropského výrobce trub a tvarovek z tvárné litiny nabízí: - trouby z tvárné litiny pro vodovodní a kanalizační potrubí DN 80-1000, bezvýkopové technologie, tlakové rozvody, zasněžovací systémy - kompletní sortiment hrdlových a přírubových tvarovek s vnější i vnitřní těžkou ...

Hala 2 - D 3

Komponenty a profily z pryskyřičného polymerbetonu pro kanalizaci o větším průřezu, pro nově zaváděnou kanalizaci nebo pro kanalizaci jiného než kruhového průřezu, například vejčité či tlamové profily. Částečná a úplná izolace segmenty. Rekonstrukce izolace, izolace dna, krycí plechy pro skrejpry v ...

Hala 3 - 36

Hala 3 - 36

ELMO-TRADE s.r.o. je nové jméno společnosti Maincor s.r.o., která je dlouhodobě lídrem na trhu v segmentu potrubních systémů pro venkovní rozvody kanalizací a vodovodů. Elmo trade nabízí tradiční produkty jako například potrubí Ultra Rib 2 a zároveň i potrubí od tuzemské firmy Elmo Plast. Nadále ...

1 | 2 | 3