Vystavovatelé pro obor "2. - Úprava vody"

Hala 4 - 20

AERZEN navrhuje a vyrábí již od roku 1864 vysoce výkonná zařízení, dmychadla, turbo dmychadla a šroubové kompresory pro ČOV, ÚV a průmysl. Jsme vždy na čele v inovování komplexních aplikací a vyvinuli jsme mnoho nových technologií korespondujících se současnými požadavky trhu a také mnoho ...

Hala 4 - 75

Dodáváme a instalujeme automatické sítové filtry, ocelové a nerezové tlakové filtry, GAU filtry, úpravny a filtrace průmyslových i pitných vod. Zastoupené firmy: YAMIT E.L.I., TRIPLE+, GEVA, WATER MATIC, POWER PLASTICS.

Venkovní plocha 11A
Hala 4 - 55

Základním předmětem podnikání jsou dodávky investičních celků vodohospodářských staveb (čistíren odpadních vod, úpraven pitné vody). Postupně firma rozšířila svou činnost i do oblasti dalších stavebních oborů komerční výstavby. Od roku 2005 se poskytované služby firmy rozrostly o provozování ...

Hala 4 - 50

Dodávky aeračních systémů ATAir, zastoupení firem EDI (aerační systémy) Caprari (čerpadla a míchadla pro odpadní a čistou vodu), WaStop (přímé zpětné klapky), ROBUSCHI (dmychadla, vývěvy), SERVIS zařízení vodního hospodářství.

Hala 4 - 67

Dodavatel širokého portfolia komoditních a speciálních chemikálií. Pro oblast úpravy a čištění vody dodáváme například koagulanty, flokulanty, produkty na úpravu pH, iontoměniče, odpěňovače, nutrienty nebo aktivní uhlí.

Naše společnost působí v oblasti vodohospodářských zařízení pro úpravu a distribuci pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod. Zajišťujeme komplexní dodávky technologických celků včetně jejich údržby, oprav a servisu.

Hala 4 - 43

Zařízení pro úpravu vody, filtry, změkčovače, reverzní osmózy, bazénové filtry. Úprava vod pro domácnosti, průmysl, obce, města, kotelny, zdravotnictví, bazény.

Hala 4 - 37
Venkovní plocha 1

Zařízení pro fyzikální a chemickou úpravu pitných, odpadních a průmyslových vod, oxidaci, dezinfekci (O3, UV, CI2, CIO2), odstraňování cizorodých látek z průsakových vod ze skládek. Příslušenství potrubních řadů (pevné a flexní spojky TEEKAY, distanční kluzné objímky RACI, izolační materiály) ...

Hala 4 - 44
Hala 2 - D 1

Společnost ENVI-PUR, s.r.o. je jedním z největších dodavatelů technologických celků a komponentů pro čistírny, membránové čistírny a úpravny vod na českém trhu. Zároveň také expanduje na zahraniční trh. Společnost dodává dále drenážní systémy, flotace, čiřiče, filtrační materiály např.: filtralite.

1 | 2 | 3