Hlavní témata

HLAVNÍ TÉMATA

Zvýrazněná hlavní témata pro odborné diskuse a propagaci

  • Hospodaření s pitnou vodou 
  • Problematika povodní a sucha 
  • Hospodaření s dešťovými vodami 
  • Ochrana vodních zdrojů
  • Kvalita vypouštěných odpadních vod (nové technologie, hospodaření s kaly)
  • Nové technologie v oboru 
  • Legislativa, nový Vodní zákon
  • Programovací období 2014 - 2020 dotací EU

 

POŘADATEL: ORGANIZÁTOR:
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1, Česká republika
IČO: 60456116, DIČ: CZ60456116
sekretariát: tel.: +420 221 082 207
Exponex s.r.o.
Pražákova 60
619 00 Brno, Česká republika
IČO: 29222338, DIČ: CZ29222338
sekretariát: tel.: +420 547 210 864