Doprovodný program

Doprovodný program ke stažení

» Stáhnout soubor (38 kB)

Přednášky 19. 5. 2015

Plánování v oblasti vod: Příprava národních plánů povodí pro období 2015

Přednášející: RNDr. Pavel Punčochář , Mgr. Ladislav Faigl (MZe) 

» Stáhnout soubor (3.71 MB)

Úprava regulování oboru vodovodů a kanalizací

Přednášející: Ing. Jiří Duda (MZe)

» Stáhnout soubor (2.09 MB)

Opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha

Přednášející: Ing. Jiří Hladík, Ph.D., Mgr. Mark Rieder (MZe) 

» Stáhnout soubor (4.56 MB)

Představení Programu rozvoje venkova ve vztahu k hospodaření s vodou v povodích

Přednášející: Mgr. Jana Krčilová (MZe) 

» Stáhnout soubor (3.92 MB)

Ochrana vodních zdrojů – opatření k snížení používání pesticidů

Přednášející: Ing. Pavel Minář, Ph.D. (UKZUZ)

» Stáhnout soubor (979 kB)

Přednášky 20. 5. 2015

Nová legislativa v oblasti nakládání s komunálním odpadem

Přednášející: Ing. Kristýna Husáková, Ing. Jaromír Manhart, Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl (MŽP)

» Stáhnout soubor (290 kB)

Nakládání s kaly z ČOV – legislativa

Přednášející: Ing. Kristýna Husáková, Ing. Jaromír Manhart, Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl (MŽP)

» Stáhnout soubor (299 kB)

Kontrola nakládání s kaly z ČOV

Přednášející: Ing. Veronika Jarolímová (ČIŽP)

» Stáhnout soubor (920 kB)

Opatření k zvládání povodní

Přednášející: Ing. Josef Reidinger (MŽP)  

» Stáhnout soubor (3.95 MB)

Možnosti aplikace hospodaření se srážkovými vodami ve stávající zástavbě

Přednášející: Doc. David Stránský, (ČVUT)

» Stáhnout soubor (4.28 MB)

Operační program Životní prostředí 2014-2020

Přednášející: Ing. Ivana Vráblíková (MŽP)

» Stáhnout soubor (521 kB)

Prioritní osa 1: Omezování rizika povodní

Přednášející: Ing. Květoslava Kapková (SFŽP)

» Stáhnout soubor (560 kB)

Provozování vodohospodářské infrastruktury OPŽP 2007-2013, OPŽP 2014-2020

Přednášející: Mgr. Jakub Němec (SFŽP)

» Stáhnout soubor (416 kB)

OPŽP 2014-2020 Prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Přednášející: Ing. Petr Stejskal (SFŽP)

» Stáhnout soubor (974 kB)

Implementace projektů OPŽP 2014

Přednášející: Ing. Vojtěch Beneš (SFŽP)

» Stáhnout soubor (1.08 MB)

Přednášky 21. 5. 2015

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky

Přednášející: Ing. Pavlína Kulhánková, MPO

» Stáhnout soubor (443 kB)

Řešení obcí do 2000 EO,

centrální řešení, skupinové a individuální čistírny odpadních vod, vhodnost jednotlivých typů vzhledem k lokalitě, vegetační ČOV, provoz a monitoring jednotlivých ČOV i skupin čistíren

Přednášející: Ing. Karel Plotěný , ASIO, spol. s r.o. , OS ČAO při CzWA
 

» Stáhnout soubor (4.18 MB)

Energie z odpadních vod

Přednášející: Prof. Ing. Pavel Jeníček, CS, VŠCHT Praha,   OS Energie při CzWA

» Stáhnout soubor (1.22 MB)

Železo ve všech formách a nové možnosti jeho použití při čištění průmyslových vod

a vod s obtížně rozložitelnými organickými látkami

Přednášející: Ing. Eliška Maršálkova, Ph.D.,  Botanický ústav AV ČR, v.v.i. a Ing. Jana Matysíková,  ASIO, spol. s r.o

 

» Stáhnout soubor (1.33 MB)

POŘADATEL: ORGANIZÁTOR:
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1, Česká republika
IČO: 60456116, DIČ: CZ60456116
sekretariát: tel.: +420 221 082 207
Exponex s.r.o.
Pražákova 60
619 00 Brno, Česká republika
IČO: 29222338, DIČ: CZ29222338
sekretariát: tel.: +420 547 210 864