Uzávěrka inzerce k výstavě VODOVODY-KANALIZACE 2017

(18. 4. 2017)

pro květnové číslo časopisu Sovak prodloužena do konce dubna

Květnové číslo časopisu Sovak bude vedle svého obvyklého obsahu zaměřeno na 20. mezinárodní vodohospodářskou výstavu VODOVODY–KANALIZACE 2017, která proběhne ve dnech 23.–25. 5. 2017 na výstavišti v Praze-Letňanech.

 

Rozšířené číslo časopisu Sovak s kompletními informacemi o doprovodném programu výstavy vám nabízí možnost zaslat formou inzerce pozvánku na váš stánek odborné veřejnosti a také dostatek prostoru pro inzertní články přibližující vaši činnost a výrobky.

 

Ceník inzerce a technické specifikace najdete zde.

 

Časopis vyjde ve zvýšeném nákladu a vedle běžného rozeslání předplatitelům bude také distribuován v průběhu výstavy přímo na výstavišti.

 

Podklady přebírá a technické konzultace poskytuje: Mgr. Pavel Fučík, studio Silva, s. r. o., tel.: 244 472 357, e-mail: pfck@bon.cz
(Pro objemnější data doporučujeme využít službu www.uschovna.cz)

 

Objednávky: Mgr. Jiří Hruška, redakce časopisu Sovak, tel.: 221 082 628, 601 374 720, e-mail: redakce@sovak.cz

 

Uzávěrka inzerce pro květnové číslo časopisu Sovak byla prodloužena do konce dubna.

 

 

POŘADATEL: ORGANIZÁTOR:
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1, Česká republika
IČO: 60456116, DIČ: CZ60456116
sekretariát: tel.: +420 221 082 207
Exponex s.r.o.
Pražákova 60
619 00 Brno, Česká republika
IČO: 29222338, DIČ: CZ29222338
sekretariát: tel.: +420 547 210 864